O značke VeraVesper

Naša filozofia značky je, že nakupujeme len minimum nových materiálov. Preto väčšina našich produktov je vyrobená z materiálu, ktorému sme dali druhú šancu.

Snažíme sa získavať a využívať použité materiály v rámci nášho výrobného procesu. Týmto spôsobom minimalizujeme naše ekologické zaťaženie a znižujeme množstvo odpadu, ktorý by inak skončil na skládkach.

Pri výbere materiálov sa zameriavame na ich kvalitu a funkčnosť, aby sme mohli ponúknuť našim zákazníkom trvanlivé a spoľahlivé produkty. Sústreďujeme sa na obnovu materiálov a ich prispôsobenie našim potrebám a štandardom.

Okrem toho, snažíme sa minimalizovať našu spotrebu energie a vody počas výrobného procesu. Využívame technológie a postupy, ktoré nám umožňujú efektívne využívať tieto zdroje a minimalizovať naše vplyvy na životné prostredie.

Vyznávame zodpovedný prístup k výrobe a zákazníkom a veríme, že naša filozofia značky je správny smer pre udržateľnú budúcnosť.